Υπηρεσίες Θερμογραφίας

Επιχειρήσεις

Εκμεταλλευτείτε την επιστήμη της θερμογραφίας προκειμένου να πραγματοποιήσετε προληπτικό (μη καταστρεπτικό) έλεγχο των κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται έγκαιρα κρυφές βλάβες, φθορές και δυσλειτουργίες οι οποίες εξελισσόμενες προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές και ατυχήματα με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης όσο και στην απρόσκοπτη ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατοικίες

Εξασφαλίστε την επένδυσή σας ανακαλύπτοντας και καταγράφοντας τυχόν ατέλειες ή ελαττώματα που υπάρχουν στο ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσεται.
Με την χρήση υπέρυθρων καμερών ανακαλύπτονται:

περισσότερα...

Προληπτικός μη καταστροφικός έλεγχος κτιριακών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων & κατοικιών με την χρήση υπερσύγχρονων υπέρυθρων καμερών.

Εκμεταλλευτείτε την επιστήμη της θερμογραφίας προκειμένου να πραγματοποιήσετε προληπτικό (μη καταστρεπτικό) έλεγχο των κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται έγκαιρα κρυφές βλάβες, φθορές και δυσλειτουργίες οι οποίες εξελισσόμενες προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές και ατυχήματα με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης όσο και στην απρόσκοπτη ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, με την χρήση θερμογραφικών καμερών είναι δυνατός ο προληπτικός έλεγχος στις εξής περιοχές εφαρμογής:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Φθαρμένα καλώδια, ελαττωματικά ρελέ, διαβρωμένες συνδέσεις, υπερφόρτωση καλωδίων, καμμένες ασφάλειες, κ.λ.π.)
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (υπερθέρμανση κινητήρων και ατράκτων, υπερφόρτωση αντλιών, φθαρμένα ρουλεμάν / ράουλα και γενικά ελαττωματικά στοιχεία μηχανών)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (ανίχνευση και εντοπισμός δικτύου σωληνώσεων, διαρροών σωληνώσεων, δικτύου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θερμογεφυρών, προβληματικών μονώσεων, κρυφών υγρασίων, κ.λ.π.)

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται ενδεικτικές περιπτώσεις βλαβών και φθορών που μπορούν να ανιχνευτούν με την χρήση θερμογραφικών καμερών.

 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Εικόνα 19 Απώλεια σύνδεσης καλωδίων Εικόνα 20  Διαβρωμένες / Φθαρμένες συνδέσεις
   
Εικόνα 21  Ελαττωματικό ρελέ διαρροής Εικόνα 22  Προβληματική σύνδεση
   
Εικόνα 23 Κατεστραμένη ασφάλεια Εικόνα 24 Προβληματική διαρροή ρεύματος
 
 • Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Εικόνα 25 Υπερθέρμανση ρουλεμάν Εικόνα 26  Προβληματικό ράουλο
   
Εικόνα 27 Ηλεκτρικές μηχανές Εικόνα 28 Υπερθέρμανση άξονα μηχανής
   
Εικόνα 29 Υπερθέρμανση κινητήρα Εικόνα 30 Υπερφόρτωση αντλίας
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
   
Εικόνα 31  Ανίχνευση Δικτύου Εικόνα 32 Διαρροές σε επίπεδη οροφή
   
Εικόνα 33 Ενδοδαπέδια θέρμανση Εικόνα 34  Κακή θερμομόνωση
   
Εικόνα 35  Σύγκριση μονού με διπλά παράθυρα Εικόνα 36  Υγρασία σε τοίχους

Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός

Α) Θερμογραφική κάμερα τύπου FLIR T200

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Εύρος θερμοκρασιακών μετρήσεων: -20°C έως +120°C ή εναλλακτικά 0°C έως 350°C
 • Θερμοκρασιακή ευαισθησία: 0,1°C
 • Ανάλυση θερμογραφικής εικόνας: 30.000 pixels (200 x 150)

Β)        Software επεξεργασίας θερμογραφικών εικόνων και εκπόνησης μελέτης θερμογραφίας, Quick Report

 

Κόστος

Μια ολοκληρωμένη μελέτη θερμογραφίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Επίσκεψη και αποτύπωση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων.
 • Εκπόνηση μελέτης θερμογραφίας και παράδοση στον πελάτη.

Το κόστος θερμογραφίας ανέρχεται σε ........€/ώρα, πλέον Φ.Π.Α. για το στάδιο αποτύπωσης και συλλογής δεδομένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Το κόστος κάθε μελέτης θερμογραφίας διαμορφώνεται βάσει του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Επειδή η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής ζημιών μεγάλης κλίμακας και υψηλού κόστους, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.

 

Τζογάνης Θεόδωρος

Πιστοποιημένος Επιθεωρητής / Μελετητής Θερμογρφίας (ITC Training Center, Kent, United Kingdom)

 

...επιστροφή