Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων

Χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα και ακολουθώντας τεχνικές και πρότυπα που συμβαδίζουν με τις κοινοτικές οδηγίες, αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση / αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου σας (κατοικία, επαγγελματική στέγη, βιοτεχνία / βιομηχανία, δημόσια κτίρια). Ανάλογα με τα πορίσματα της εκάστοτε ενεργειακής επιθεώρησης, προτείνουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες με αρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση την ενεργειακή αλλά και αξιακή αναβάθμιση του κτιρίου σας.

περισσότερα...

Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων

Το πρώτο βήμα είναι ο επί τόπου ενεργειακός έλεγχος της κατοικίας σας.

Η ενεργειακή σπατάλη μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα στην ελλειπή μόνωση τοίχων ή στις σημαντικές θερμογέφυρες αυτών. Στην μόνωση δώματος. Στα κουφώματα της κατοικίας που δεν σφραγίζουν σωστά. Στα τζάμια της κατοικίας. Στην έλλειψη σωστής σκίασης. Μπορεί να υπάρχουν μεγάλες απώλειες στο σύστημα θέρμανσης.

Με τον ειδικό μετρητικό εξοπλισμό ελέγχουμε το κέλυφος της κατοικίας, καθώς και τα μηχανήματα λεβητοστασίου και κλιματισμού. Οι μετρήσεις αυτές είναι απαραίτητες έτσι ώστε να εντοπίσουμε συγκεκριμένες αιτίες και προβλήματα που οδηγούν σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το δεύτερο βήμα είναι η επεξεργασία όλων των στοιχείων του επί τόπου ελέγχου. Με ειδικά λογισμικά προγράμματα υπολογίζουμε πως επιδρούν τα διαφορά στοιχεία του κελύφους και μηχανημάτων στην κατανάλωση ενέργειας. Εντοπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Προσδιορίζουμε ποσοτικά την επίδραση κάθε προβλήματος στην κατανάλωση ενέργειας. Και προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Για κάθε προτεινόμενη κατασκευαστική επέμβαση θα γνωρίζετε εκ των προτέρων την αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι στο χέρι σας να επιλέξετε ποιες από αυτές επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

Οι επεμβάσεις μας είναι εξαιρετικής ποιότητας και λύνουν τα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Από εδώ και στο εξής θα λαμβάνετε χαμηλούς λογαριασμούς, θα έχετε βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης και θα έχει αυξηθεί η αξία της κατοικίας σας.

Οι κυριότερες κατασκευαστικές επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι οι ακόλουθες:

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι θερμομονωτικό σύστημα με εφαρμογή σε παλαιά και καινούρια κτίρια διαφόρων χρήσεων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και βιομηχανικά κτίρια). Αποτελείται από πλάκες πολυστερίνης ή πετροβάμβακα με επιλογή τελικών αδιάβροχων, ακρυλικών, σιλικονούχων σοβάδων διαφόρων αποχρώσεων και υφών. Εξοικονομείται ενέργεια για θέρμανση και ψύξη έως και 40% μειώνοντας την κατανάλωση πετρελαίου και ρεύματος. Παρέχει στο κτίριο μεγάλο μέρος των προδιαγραφών που απαιτούνται για απόκτηση ενεργειακής ταυτότητας από την πολεοδομία (Κοινοτική Οδηγία 2002/91/Ε.Ε). Εφόσον χρησιμοποιηθεί έγχρωμος σοβάς δεν απαιτείται βαφή του κτιρίου με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους και του χρόνου κατασκευής. Επιπλέον, στην περίπτωση νέου κτιρίου, δεν απαιτείται διπλή τοιχοποιία και εσωτερική θερμομόνωση.

Αλλαγή υαλοπινάκων

Το γυαλί έχει πλέον εξελιχθεί σ’ ένα πολυδιάστατο υλικό του κατασκευαστικού τομέα ικανοποιώντας σειρά απαιτήσεων που έχουν να κάνουν με την θερμοκρασιακή άνεση (χειμώνα – καλοκαίρι), την ηχομείωση, την ασφάλεια και προστασία. Συγκεκριμένα το γυαλί:

  • Μειώνει τις απώλειες ενέργειας και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, χάρις στα θερμομονωτικά του χαρακτηριστικά.
  • Ρυθμίζει το εισερχόμενο φυσικό φως και την εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια, χάρις στις αντίστοιχες ιδιότητές του.
  • Παρέχει προστασία έναντι των ενοχλητικών θορύβων, κυρίως με τους υψηλής ακουστικής απόδοσης υαλοπίνακες.
  • Παρέχει ασφάλεια και προστασία έναντι κινδύνων τραυματισμού, κακόβουλων ενεργειών, πυροβόλων όπλων, πυρκαγιάς κλπ, με την βοήθεια των ειδικών γυαλιών.

Ειδικότερα όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, οριαμένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης υαλοπινάκων είναι:
Εξοικονόμηση ενέργειας: Αποφεύγοντας τις διαρροές θερμότητας το χειμώνα και δροσιάς το καλοκαίρι, κατναλώνουμε λιγότερη ενέργεια.
Οικονομία: Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, περιορίζουμε τα έξοδα για πετράλαιο, ηλεκτρικό ή άλλα καύσιμα.
Βελτίωση της άνεσης:Επιτυγχάνουμε καλύτερες εσωκλιματικές συνθήκες, λιγότερα ρεύματα κοντάς το παράθυρο και ομοιογενή θερμοκρασία στο χώρο.
Περιβαλλοντικά οφέλη:Μειώνοντας τις εκπομπές CO2 περιορίζουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Επεμβάσεις Φωτισμού

Μία από τις πλέον διαδεδομένες λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος για φωτισμό είναι οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας. Καταναλώνουν 4-5 φορές λιγότερο ρεύμα, ενώ η ζωή τους είναι τουλάχιστον εξαπλάσια από εκείνη των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως, οι οποίοι σπαταλούν το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι από έναν και μόνο λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να προκύψει κέρδος έως και 86 ευρώ στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της ζωής του σε σχέση με μια λάμπα πυρακτώσεως.

Μόνωση Δώματος

Στην περίπτωση που η επέμβαση αφορά σε μόνωση δώματος, υπάρχουν οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις.

  • [α] Τοποθέτηση πολυστερίνης στο δώμα, κατόπιν γέμισμα με ελαφρομπετόν και στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο.
  • [β] Χρήση των πλακιδίων polytile τα οποία τοποθετούνται ελεύθερα στο δώμα και σφραγίζουν μεταξύ τους με ειδικές πατούρες.
  • [γ] Εσωτερική μόνωση δώματος με τη δημιουργία ψευδοροφής από γυψοσανίδα και μόνωση πετροβάμβακα. Όχι η βέλτιστη λύση ενεργειακά, θα προταθεί μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εξωτερική επέμβαση.

Μόνωση PILOTIS

Σε αρκετές περιπτώσεις συναντούμε Pilotis οι οποίες δεν έχουν θερμομόνωση. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί:

  • [α] Θερμομόνωση με Heraclith και ύστερα εφαρμογή σοβά.
  • [β] Κατασκευή ψευδοροφής από ανθυγρή γυψοσανίδα (ή τσιμεντοσανίδα) και θερμομόνωση με διογκωμένη πολυστερίνη.

Αλλαγή Καυστήρα / Λέβητα

Σε παλιές κατοικίες όπου δεν είχε γίνει μελέτη θερμομόνωσης έχουν τοποθετηθεί καυστήρες που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν κατοικίες που έχουν καινούριους καυστήρες άλλα ο λέβητας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να χάνεται έτσι θερμότητα. Αυτές είναι οι απλές περιπτώσεις γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που λόγω έλλειψης μελέτης θερμομόνωσης μέχρι και τα σώματα (καλοριφέρ) που έχουν τοποθετηθεί στη κατοικία μπορεί να μη καλύπτουν τις θερμικές της ανάγκες. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να γίνει μελέτη θερμομόνωσης και να συνδεθούν επιπλέον καλοριφέρ στο δισωλήνιο σύστημα που πιθανόν να είναι εγκατεστημένο.

 

...επιστροφή