Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων & άδειες εγκατάστασης λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο έκδοσης οικοδομικής άδειας αλλά και σε επίπεδο εξειδικευμένων εφαρμογών για κατασκευή. Καλύπτεται δε όλο το φάσμα των περιπτώσεων (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, θέρμανση-κλιματισμός, κ.λ.π.).
Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε την περαίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης / λειτουργίας καταστημάτων, βιοτεχνιών, εργαστηρίων και λοιπών επιχειρήσεων.

περισσότερα...

Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Θερμομόνωση
 • Κλιματισμός
 • Θέρμανση
 • Παθητική Πυροπροστασία
 • Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Φυσικό Αέριο
 • Ανελκυστήρας
 • Ηλεκτρικά (Ισχυρά)
 • Ηλεκτρικά (Ασθενή)

 

...επιστροφή