Τεχνικός Ασφάλειας

 1. http://www.elinyae.gr/index_content.html
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 2. http://www.ypakp.gr/
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 3. http://osha.europa.eu/en
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Θερμογραφία

 1. http://www.flir.com/thermography/eurasia/en/
  FLIR (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ)
 2. http://www.infraredinstitute.com/
  INSTITUTE OF INFRARED THERMOGRAPHY
 3. http://www.ukta.org/
  UK THERMOGRAPHY ASSOCIATION

 

ΑΠΕ & Ενεργειακές Επιθεωρήσεις / Εξοικονόμηση Ενέργειας

 1. http://www.ypan.gr
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 2. http://www.cres.gr
  ΚΑΠΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
 3. http://www.ecodomisi.gr/
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η/Μ Μελέτες

 1. http://www.tee.gr
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
 2. http://www.minenv.gr/
  ΥΠΕΧΩΔΕ
 3. http://www.michanikos.gr/
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Επιδοτούμενα Προγράμματα & Συστήματα Διαχείρισης

 1. http://www.eommex.gr/
  EOMMEX
 2. http://www.ependyseis.gr/
  Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων
 3. http://www.elot.gr/
  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης