Σπουδές

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠ.jpg MBA.jpg
European MSc in TQM.jpg

Προϋπηρεσία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.jpg 2003 - 2006
AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.jpg 2006 - 2008
INLINE T.E..jpg 2008 - 2009
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.jpg 2009 – Σήμερα

 

Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ.jpg ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.jpg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.jpg

 

Σεμινάρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.jpg ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ.jpg
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.jpg