Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

  1. Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων & άδειες εγκατάστασης λειτουργίας
  2. Μελέτες - Εγκατάσταση ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά & Εγκαταστάσεις Γεωθερμίας)
  3. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων
  4. Επιδοτούμενα Προγράμματα & Συστήματα Διαχείρισης
  5. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
  6. Υπηρεσίες Θερμογραφίας